Nowy

The hour (of the server) is 12:53, and will give the following message:

Have a good day!Thursday 27th of January 2022 12:53:44 PM test
Zadbaj o najważniejsze miejsce na ziemi.

Ubezpieczenie domu przed zdarzeniami losowymi jest bardzo ważne, jednak równie istotne może okazać się ubezpieczenie rzeczy znajdujących się w domu lub w innym pomieszczeniu.

Warto pamiętać: zalanie, kradzież czy pożar nie są rzadkością, zadbaj dokładnie o bezpieczeństwo nieruchomości i rodziny.

Ubezpieczenie zapewni Ci gwarancje wsparcia finansowego w przypadku kiedy będziesz tego naprawdę potrzebował, szybko uporasz się z nieoczekiwanym remontem lub wymianą.Ubezpiecz swój dom od 100 zł/rocznie.
Oblicz składkę
Gotowe pakiety
Ubezpieczanie wyposażenia

Ubezpieczeniem może być objęte wszystko co znajduję się w twoim domu od zdarzeń losowych, a także od kradzieży czy przepięć, zarówno ruchomości domowe jak i stałe elementy.

Do ruchomości domowych zaliczamy np.: meble, sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, AGD i RTV, instrumenty muzyczne, narzędzia, sprzęt sportowy i turystyczny, dywany, firanki, lampy, odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku, książki, pościel wózki dziecięce a także przedmioty wartościowe i gotówkę.

Do stałych elementów wykończenia zaliczamy np.: meble wbudowane, krany, baterie, wanny, brodziki, itp. piece grzewcze i kominki, urządzenia sygnalizacji alarmowej oraz urządzeni przeciwpożarowe, dywanowe wykładziny podłogowe, powłoki malarskie, kraty, rolety.
Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia domu
OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego lub członków jego najbliższej rodziny takich jak:

Wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta, powstałe wskutek używania roweru lub wskutek amatorskiego uprawiania sportów (także snowboard i narciarstwo).

W związku z użytkowaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za "szkody zalaniowe" niezależnie od winy Ubezpieczonego i członków jego rodziny.

Ubezpieczenie pokryje np.:
• koszt szkód wynikających z zalania mieszkania sąsiada, czy też naprawy jego samochodu, w sytuacji gdy zostanie on uszkodzony np.: spadającą dachówką, lodem czy śniegiem zalegającym na dachu Twojego domu, • koszty wymiany szyby w oknie sąsiada, która została stłuczona przez Twoje dziecko podczas gry w piłkę, • koszty leczenia osoby, którą przypadkowo potrąciłeś podczas jazdy na rowerze lub na nartach w polskich Tatrach.
Oblicz składkę
Gotowe pakiety
Ubezpieczanie ASSISTANCE DOMOWY

Zapewnia wsparcie techniczne w przypadku awarii lub wypadku w miejscu zamieszkania

Interwencja specjalisty właściwego ze względu na rodzaj zdarzenia (np. elektryk, hydraulik, szklarz, ślusarz)

Naprawa sprzętu RTV/AGD/PC

Przewóz rzeczy z Twojego mieszkania w bezpieczne miejsce lub zapewnienie im ochrony na miejscu
Wypełnij formularz − skontaktujemy się z Tobą!