Ubezpieczenie NNW grupowe

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie skierowane jest do grup liczących minimum 5 osób. Bardzo korzystna forma ubezpieczenia, przy stosunkowo niskiej składce, zapewnia wypłatę odpowiednich świadczeń. Wysokość składki uzależniania jest od ilości osób w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem mogą być objęci:
✔ pracownicy zakładu pracy,
✔ członkowie organizacji, zrzeszenia, itp.,
✔ ubezpieczyć możemy również najbliższą rodzinę – współmałżonka oraz dzieci ubezpieczonego.

Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Świadczenia podstawowe:
✔ Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
✔ Z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
✔ Zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych
✔ Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

Rozszerzenie zakresu o świadczenia:
✔Zwrot kosztów leczenia
✔ Zwrot kosztów rehabilitacji
✔Dzienne świadczenie szpitalne
✔ Zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki
✔ Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy

Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Ubezpieczenie grupowe może być zawarte w dwóch formach

✔ Forma imienna pozwala na ubezpieczenie każdej osoby, zgodnie z imienną listą dołączoną do umowy ubezpieczenia (także współmałżonkowie i dzieci). Ubezpieczeniem nie muszą być objęci wszyscy pracownicy czy członkowie organizacji.
✔ Forma bezimienna pozwala na objęcie ochroną wszystkich pracowników czy członków organizacji, bez konieczności poświęcania czasu na formalności w przypadku ich dużej rotacji. Warunek: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 100% osób w danej grupie.
Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!