Ubezpieczenie NNW indywidualne

Ochrona dla Ciebie i bliskich

NNW Indywidualne to ubezpieczenie chroniące w każdym miejscu i czasie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dajemy możliwość ubezpieczenia się w jednym z najszerszych zakresów dostępnych na rynku.

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które nie ukończył 69 roku życia i jest narażony na wypadki, czy to z racji wykonywanego zawodu (np. budowlańcy), czy też z racji prowadzonego trybu życia. Szczególnie polecane osobom, które za względu na swój stan zdrowia nie mogą przystąpić do ubezpieczenia na życie.

Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Świadczenia podstawowe:
✔ Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
✔ Z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
✔ Zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych
✔ Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

Rozszerzenie zakresu o świadczenia:
✔Zwrot kosztów leczenia
✔ Zwrot kosztów rehabilitacji
✔Dzienne świadczenie szpitalne
✔ Zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki
✔ Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy

Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Elastyczne ubezpieczenie:

✔ Ochrona Rolnika przed roszczeniami za szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
✔ Możesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej przez 24 godziny na dobę
✔ Szeroki wachlarz usług assistance
✔ Bardzo atrakcyjna składka.
Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!