Ubezpieczanie podróży zagranicznych

Wyjazd zagraniczny ?


Podstawą dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń – pobytu w szpitalu, choroby, czy utraty bagażu.
Ubezpieczenie podróży to Twój plan awaryjny na tego typu sytuacje. Niezależnie czy podróżujesz turystycznie, czy służbowo, Towarzystwa zapewniają nieustanną opiekę Tobie i Twoim bliskim.


Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie za granicą w podróżach po Europie i po Świecie. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

✔ Ubezpieczenie kosztów leczenia: Jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie
✔ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
✔ Ubezpieczenie bagażu: Jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,
✔ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Ubezpieczenia bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży.

Sprzęt elektroniczny, który podlega ubezpieczeniu to:
✔ sprzęt komputerowy,
✔ sprzęt fotograficzny,
✔ sprzęt sportowy,
✔ sprzęt audio-wideo,
✔ instrumenty muzyczne.Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!