Ubezpieczenie podróży na cały rok

Coraz częściej podróżujesz?

Bilety lotnicze są coraz tańsze i bardziej dostępne tym samym zmieniają się nasze możliwości nie tylko między miastami, ale i kontynentami.

Podróżujesz nie tylko służbowo, ale i prywatnie? Zdarza Ci się wyjechać, bez większych przygotowań?
Ubezpieczenie podróży to Twój plan awaryjny niezależnie czy podróżujesz turystycznie, czy służbowo, Towarzystwa zapewniają nieustanną opiekę Tobie i Twoim bliskim.


Bezgotówkowa likwidacja szkód

Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia obejmuje:

✔ Ubezpieczenie kosztów leczenia: Jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie
✔ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
✔ Ubezpieczenie bagażu: Jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,
✔ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie opowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

✔ Jadąc na rowerze spowodujesz uszkodzenie czyjegoś ciała lub inwalidztwo
(są to tzw. szkody na osobie),
✔ Zniszczysz czyjąś własność np. ubranie (są to tzw. szkody rzeczowe).Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!