Ubezpieczenie wyjazdu dla sporowców

Wyjazd na sportowo ?

Wszyscy, którzy kochają czuć dodatkową adrenalinę powinni pamiętać o ubezpieczaniu, które zapewni ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wysokimi kosztami akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz kosztami leczenia poza granicami kraju również powstałych w wyniku uprawiania nurkowania czy narciarstwa.


Bezgotówkowa likwidacja szkód zagranicą

Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie za granicą w podróżach po Europie i po Świecie. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

✔ Ubezpieczenie kosztów leczenia: Jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie
✔ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
✔ Ubezpieczenie bagażu: Jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,
✔ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Dodatkowe ubezpieczenie uwzględniające sprzęt taki jak narty, snowboard, deska do surfingu lub sprzęt do nurkowania.

W przypadku udokumentowanej kradzieży Towarzystwo wypłaci odszkodowanie niezależnie od tego, czy zginie nam rower, narty deska do uprawiania snowboardu lub surfingu czy też specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania. Należy pamiętać jednak, by należycie zabezpieczać sprzęt sportowy i przechowywać go zawsze pod odpowiednim nadzorem.


Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!