Ubezpieczenie wyjazdu do pracy

Wyjazd do pracy ?

Podstawą wyjazdu jest plan awaryjny, na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń pobytu w szpitalu, zachorowania, czy zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie to Twój plan awaryjny na tego typu zdarzenie. Niezależnie czy pracujesz fizycznie czy umysłowo.


Bezgotówkowa likwidacja szkód zagranicą

Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie za granicą w podróżach po Europie i po Świecie. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

✔ Ubezpieczenie kosztów leczenia: Jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie
✔ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
✔ Ubezpieczenie bagażu: Jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,
✔ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie opowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

✔ Jadąc na rowerze spowodujesz uszkodzenie czyjegoś ciała lub inwalidztwo
(są to tzw. szkody na osobie),
✔ Zniszczysz czyjąś własność np. ubranie (są to tzw. szkody rzeczowe).Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!