Ubezpieczenie wyjazdu po Polsce

Wyjazd?


Ubezpieczenie podróży gwarantuje pełne wsparcie i ochronę ubezpieczeniową w trakcie wypoczynkowego wyjazdu lub podróży służbowej, po Polsce. Ubezpieczenia turystyczne opracowane jest z myślą o wyjazdach indywidualnych, grupowych i pracowniczych.

Bezgotówkowa likwidacja szkód

Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

✔ Ubezpieczenie kosztów leczenia: Jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie
✔ Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.
✔ Ubezpieczenie bagażu: Jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Towarzystwo wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,
✔ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie opowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

✔ Jadąc na rowerze spowodujesz uszkodzenie czyjegoś ciała lub inwalidztwo
(są to tzw. szkody na osobie),
✔ Zniszczysz czyjąś własność np. ubranie (są to tzw. szkody rzeczowe).Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!