Zgłoszenie szkody życiowej
Zgłoś szkodę u swojego ubezpieczyciela: